Londýn - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Přírodou jižní Anglie do Londýna

Velka Britanie Hampton Court

Pojeďte se s námi vydat přes kanál La Manche objevovat jedinečnou krásu bílých křídových útesů, romantických pláží, poklidných městeček a starých přístavů plných chechtavých racků. Nechte se unést nádherou nejoslnivějšího královského dvora, jaký kdy Anglie zažila a dotkněte se světa Jindřicha VIII. Nahlédněte do života Winstona Churchilla. Projděte se Londýnem, městem na Temži, neustále se měnícím a přitom stále tím pravým místem pro milovníky historie.


 

Program zájezdu

1.den (st): Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. Průjezd Německem a Francií na nocleh do hotelu v oblasti Calais
2.den (čt): V ranních hodinách plavba lodí přes kanál La Manche. Vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí křídových útesů. V době připlouvání jsou úchvatné pohledy na Křídové útesy doverské. Hrad DOVER s pozůstatky původního majáku, který tady postavili již staří Římané. Hrad, který již po téměř 2000 let tak dohlíží na průliv oddělující pevninskou Evropu od Británie. V hradě dnes sídlí muzeum vystavující četné exponáty spojené s jeho minulostí. Mnohé z muzejních sbírek jsou umístěny také do bludiště podzemních chodeb, jež pod hradem vyhloubili vězni během napoleonských válek. Úchvatná vyhlídka na velmi rušné přístaviště, kam připlouvají trajekty z Francie. Cesta jižní Anglií na prohlídku jihoanglického přímořského letoviska HASTINGS, které je obklopené historickými a přírodními zajímavostmi a je známé především jako místo, u kterého se roku 1066 odehrála pravděpodobně nejvýznamnější bitva anglických dějin. K procházkám láká přímořská lázeňská kolonáda či úzké křivolaké uličky starého města, odkud můžete vyjet nejpříkřejší lanovkou v Británii na vyhlídku nad město se zříceninou prvního normanského hradu v Anglii. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
3.den (pá): Po snídani přejezd do HAMPTON COURT – dva paláce v jednom. Velmi působivý tudorovský palác, kde při prohlídce navštívíte Great Hall nebo královskou kapli a komnaty Jindřicha VIII., kde kdysi bydlelo několik ze šesti žen Jindřicha VIII. Zajímavý pohled je do tudorovské kuchyně, kde si na vlastní oči můžete prohlédnout, v jakých podmínkách se připravovaly královské dobové speciality. Velkolepý barokní palác Viléma Oranžského s bohatě zdobenými interiéry. Součástí prohlídky jsou i nádherné zahrady a rozlehlý park s královským stádem daňků a světoznámým bludištěm. CHARTWELL – prohlídka a procházka překrásným parkem. Stal se na mnoho let domovem válečného britského premiéra, Sira Winstona Churchilla. Zde na vás dýchnou intimní detaily ze života tohoto známého muže s doutníkem, který také velmi rád maloval. Jeho obrazy visí po celém domě a nalézají se i v zahradním ateliéru. CHIDDINGSTONE VILLAGE – nechte na sebe dýchnout historii v jedné z nejstarších vesniček v hrabství Kent. Procházka mezi půvabnými hrázděnými domky s typickou doškovou střechou vás zavede k fascinujícímu středověkému hradu ze 16. století obklopenému rozlehlými zahradami, odkud se vám naskytne úžasný výhled na zvlněnou krajinu North Downs. Návrat do hotelu na večeři.
4.den (so): Snídaně. LONDÝN. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí WESTMINSTER, v níž se nacházejí nejvýznamnější památky jako budova parlamentu, jejíž součástí je hodinová věž Big Ben; Westminsterské opatství, korunovační sál králů a královen, kde se odehrála jedna ze závěrečných scén románu Šifra mistra Leonarda, nebo oficiální královská rezidence Buckinghamský palác. Plavba po řece Temži kolem jedné z výrazných dominant britské metropole – katedrály sv. Pavla, Shakespearova divadla Globe, či válečné lodi HMS Belfast až k TOWERU, nejvýznamnější historické památce, kde jsou uloženy nejvzácnější poklady britské říše. Poblíž se přes řeku Temži klene nejfotogeničtější most Londýna TOWER BRIDGE. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt na kontinent.
5.den (ne): Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
419-0225.9.-29.9.202411 590,-Nástup též Beroun, Rokycany, Plzeň.rezervovat

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu
  • 2x snídaně
  • trajekt nebo Eurotunel přes kanál La Manche

Fakultativně

  • 1/1 pokoj

Slevy

  • pojištění léčebných výloh a storna (sleva: : 225 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (sleva: : 2900 Kč)

Zajímavosti

Anglie: Zájezdy do Anglie se již léta nachází v trvalé nabídce cestovních kanceláří. Poznávací zájezdy ...

Anglie: Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska....

Buckinghamský palác:

Dover:

Londýn: Málo hlavních měst hraje tak důležitou roli v kulturním i obchodním životě země jako Londýn. ...

Fotografie

Anglie-Londyn 2006_IIAnglie salisbury.katedr 10Velka Britanie Londyn 03Velka Britanie Londyn 04Velka Britanie Londyn 05Velka Britanie Londyn 06Velka Britanie Londyn 07Velka Britanie Londyn 10Londýn, radnice, the Shard (2)Velka.Britanie Dover hradVelka Britanie Hampton CourtVelka Britanie Chartwell

Zájezdy - Londýn

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz